مزایده فروش سهم الارث درمشهد بلوار پیروزی یک پ 25
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده فروش سهم الارث درمشهد بلوار پیروزی یک پ ۲۵ به پلاک ثبتی ۳۳۹۴ فرعی از ۲۳۵ اصلی بخش نه مشهد به مساحت عرصه ۲۶۶/۲۵ متر و اعیانی شامل زیرزمین و همکف جمعا ۱۶۵ متر با انشعابات سه گانه

کد آریاتندر : ۹۸۰۳۰۱۲۸۱۱۷
انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۰۱
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مزایده فروش سهم الارث درمشهد بلوار پیروزی یک پ ۲۵ به پلاک ثبتی ۳۳۹۴ فرعی از ۲۳۵ اصلی بخش نه مشهد به مساحت عرصه ۲۶۶/۲۵ متر و اعیانی شامل زیرزمین و همکف جمعا ۱۶۵ متر با انشعابات سه گانه
--array(9) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [8]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده فروش سهم الارث درمشهد بلوار پیروزی یک پ 25 مزایده فروش سهم الارث درمشهد بلوار پیروزی یک پ 25
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن