مزایده تجدید مزایده فروش عرصه و اعیان ملک
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده فروش عرصه و اعیان

کد آریاتندر : ۹۸۰۳۰۲۴۳۴۹
انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۰۲
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مزایده فروش عرصه و اعیان
--array(9) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [8]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۸-۰۳-۰۷
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۸-۰۳-۱۸
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۸-۰۳-۱۹
توضیحات :  
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده تجدید مزایده فروش  عرصه و اعیان ملک  مزایده تجدید مزایده فروش  عرصه و اعیان ملک
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن