مزایده فروش واحدهای تجاری و مسکونی در 3 ردیف
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده فروش واحدهای...

کد آریاتندر : ۹۸۰۳۰۲۱۱۵
انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۰۲
برگزاری : استان اصفهان
 
شرح آگهی : مزایده فروش واحدهای...
--array(9) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [8]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
تاریخ دریافت اسناد : یک هفته از زمان نشر آگهی از ساعت ۹ الی ۱۲
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۸/۰۳/۰۸
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۸/۰۳/۰۹
توضیحات : نوبت اول
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده فروش واحدهای تجاری و مسکونی در 3 ردیف  مزایده فروش واحدهای تجاری و مسکونی در 3 ردیف
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن