مزایده فروش آپارتمان مسکونی به شماره 42760 فرعی از یک
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده فروش آپارتمان مسکونی به شماره ۴۲۷۶۰ فرعی از یک اصلی مفروز از ۱۴۷۴۰ فرعی قطعه یک تفکیکی بخش نه تبریز مساحت ۸۴/۷۵ متر درطبقه اول که ۸/۴ متر آن پیشرفتگی است بانضمام تراس مساحت ۶/۰۱ متر درطبقه اول با قدرالسهم عرصه و مشاعات فاقد آسانسور درتبریز شهرک باغمیشه خ ولی پور ک نجفی ۲ پ ۵۳ طبقه اول از ساختمان ۵ طبقه که همکف آن پیلوت است با ۴ طبقه مسکونی و امتیازات سه گانه مستقل

کد آریاتندر : ۹۸۰۳۰۲۲۰۳۱
انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۰۲
برگزاری : استان آذربایجان شرقی
 
شرح آگهی : مزایده فروش آپارتمان مسکونی به شماره ۴۲۷۶۰ فرعی از یک اصلی مفروز از ۱۴۷۴۰ فرعی قطعه یک تفکیکی بخش نه تبریز مساحت ۸۴/۷۵ متر درطبقه اول که ۸/۴ متر آن پیشرفتگی است بانضمام تراس مساحت ۶/۰۱ متر درطبقه اول با قدرالسهم عرصه و مشاعات فاقد آسانسور درتبریز شهرک باغمیشه خ ولی پور ک نجفی ۲ پ ۵۳ طبقه اول از ساختمان ۵ طبقه که همکف آن پیلوت است با ۴ طبقه مسکونی و امتیازات سه گانه مستقل
--array(9) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [8]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده فروش آپارتمان مسکونی به شماره 42760 فرعی از یک مزایده فروش آپارتمان مسکونی به شماره 42760 فرعی از یک
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن