مزایده فروش ششدانگ یک واحد کشتارگاه گوشتی به پلاک 122/38
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده فروش ششدانگ یک واحد کشتارگاه گوشتی به پلاک ۱۲۲/۳۸ مفروز و مجزی از اصلی مذکور مساحت ۴۱۲۰/۵۹ متر درلیکک کشتارگاه صنعتی ورودی شهر جنب پمپ گاز دارای سوله صنعتی مساحت ۹۰۰ متر و سوله اصلی و دو بچه سوله متصل به آن با ارتفاع تاج ۷ مترارتفاع کنار سوله ۶/۳ متر و ارتفاع بچه سوله ها ۵/۳ متر با کاربردهای آزمایشگاه و رختکن و اتاق نمک ../ اتاق نگهبانی مساحت ۲۵ متر و ساختمان سرایداری مساحت ۸۵ متر و آغل نگهداری دام روباز مساحت ۸۰ متر ارتفاع ۲/۲ متری و دیوار محوطه با بلوک سیمانی / سپتیک روباز ۹*۴/۵*۳ و چاه جذبی ۳*۳*۲/۵ روباز و چاه جذبی ۲*۲/۷ سرپوشیده و چاه جذبی حمام ها ۱/۸*۳/۴ سرپوشیده با انشعابات آب و برق سه فاز

کد آریاتندر : ۹۸۰۳۰۲۲۰۱۵
انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۰۲
برگزاری : استان کهکیلویه و بویراحمد
 
شرح آگهی : مزایده فروش ششدانگ یک واحد کشتارگاه گوشتی به پلاک ۱۲۲/۳۸ مفروز و مجزی از اصلی مذکور مساحت ۴۱۲۰/۵۹ متر درلیکک کشتارگاه صنعتی ورودی شهر جنب پمپ گاز دارای سوله صنعتی مساحت ۹۰۰ متر و سوله اصلی و دو بچه سوله متصل به آن با ارتفاع تاج ۷ مترارتفاع کنار سوله ۶/۳ متر و ارتفاع بچه سوله ها ۵/۳ متر با کاربردهای آزمایشگاه و رختکن و اتاق نمک ../ اتاق نگهبانی مساحت ۲۵ متر و ساختمان سرایداری مساحت ۸۵ متر و آغل نگهداری دام روباز مساحت ۸۰ متر ارتفاع ۲/۲ متری و دیوار محوطه با بلوک سیمانی / سپتیک روباز ۹*۴/۵*۳ و چاه جذبی ۳*۳*۲/۵ روباز و چاه جذبی ۲*۲/۷ سرپوشیده و چاه جذبی حمام ها ۱/۸*۳/۴ سرپوشیده با انشعابات آب و برق سه فاز
--array(9) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [8]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده فروش ششدانگ یک واحد کشتارگاه گوشتی به پلاک 122/38 مزایده فروش ششدانگ یک واحد کشتارگاه گوشتی به پلاک 122/38
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن