مزایده فروش پلاک 34فرعی از 34 اصلی بخش 41
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده فروش پلاک ۳۴فرعی از ۳۴ اصلی بخش ۴۱

کد آریاتندر : ۹۸۰۳۰۲۲۰۲۷
انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۰۲
برگزاری : استان کرمان
 
شرح آگهی : مزایده فروش پلاک ۳۴فرعی از ۳۴ اصلی بخش ۴۱
--array(9) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [8]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده فروش پلاک 34فرعی از 34 اصلی بخش 41 مزایده فروش پلاک 34فرعی از 34 اصلی بخش 41
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن