مزایده فروش ششدانگ یک قطعه زمین مساحت 309/85 متر به
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده فروش ششدانگ یک قطعه زمین مساحت ۳۰۹/۸۵ متر به پلاک ۳۸فرعی از ۱۵۴۸ درآستارا خ فارابی ک ۱۵ انتهای بن بست جنوبی بخش ۳۱ گیلان مشتمل بر ساختمان ویلایی مساحت ۱۶۸ متر دریک طبقه کرسی بلند و قسمت جنوب شرقی به صورت نیمچه زیرزمین و محوطه شرقی غربی به صورت باغچه است قدمت ۲۵ سال با انشعابات سه گانه درتصرف راهن است

کد آریاتندر : ۹۸۰۳۰۲۲۰۵۰
انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۰۲
برگزاری : استان گیلان
 
شرح آگهی : مزایده فروش ششدانگ یک قطعه زمین مساحت ۳۰۹/۸۵ متر به پلاک ۳۸فرعی از ۱۵۴۸ درآستارا خ فارابی ک ۱۵ انتهای بن بست جنوبی بخش ۳۱ گیلان مشتمل بر ساختمان ویلایی مساحت ۱۶۸ متر دریک طبقه کرسی بلند و قسمت جنوب شرقی به صورت نیمچه زیرزمین و محوطه شرقی غربی به صورت باغچه است قدمت ۲۵ سال با انشعابات سه گانه درتصرف راهن است
--array(9) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [8]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده فروش ششدانگ یک قطعه زمین مساحت 309/85 متر به مزایده فروش ششدانگ یک قطعه زمین مساحت 309/85 متر به
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن