مزایده فروش ششدانگ پلاک ثبتی 188فرعی از 33 اصلی بخش
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده فروش ششدانگ پلاک ثبتی ۱۸۸فرعی از ۳۳ اصلی بخش دو مساحت ۸۴۳/۳۱ متر درخرم اباد بخش مرکزی کرگاه شرقی روستای پل بابا حسین انتهای کوچه با ۲۰۶ متر اعیانی یک طبقه و قدمت ۲۲ سال و انشعابات سه گانه درتصرف مالک است

کد آریاتندر : ۹۸۰۳۰۲۲۰۲۳
انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۰۲
برگزاری : استان لرستان
 
شرح آگهی : مزایده فروش ششدانگ پلاک ثبتی ۱۸۸فرعی از ۳۳ اصلی بخش دو مساحت ۸۴۳/۳۱ متر درخرم اباد بخش مرکزی کرگاه شرقی روستای پل بابا حسین انتهای کوچه با ۲۰۶ متر اعیانی یک طبقه و قدمت ۲۲ سال و انشعابات سه گانه درتصرف مالک است
--array(9) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [8]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده فروش ششدانگ پلاک ثبتی 188فرعی از 33 اصلی بخش مزایده فروش ششدانگ پلاک ثبتی 188فرعی از 33 اصلی بخش
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن