مزایده فروش ششدانگ پلاک ثبتی 2031 فرعی از 11 اصلی
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده فروش ششدانگ پلاک ثبتی ۲۰۳۱ فرعی از ۱۱ اصلی بخش ۴ بروجرد میدان بار انتهای ورودی مساحت ۶۰/۰۵ متر بنای تجاری

کد آریاتندر : ۹۸۰۳۰۲۲۰۲۶
انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۰۲
برگزاری : استان لرستان
 
شرح آگهی : مزایده فروش ششدانگ پلاک ثبتی ۲۰۳۱ فرعی از ۱۱ اصلی بخش ۴ بروجرد میدان بار انتهای ورودی مساحت ۶۰/۰۵ متر بنای تجاری
--array(9) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [8]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده فروش ششدانگ پلاک ثبتی 2031 فرعی از 11 اصلی مزایده فروش ششدانگ پلاک ثبتی 2031 فرعی از 11 اصلی
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن