مزایده فروش ششدانگ یک قطعه مسکونی نوع طلق به پلاک
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده فروش ششدانگ یک قطعه مسکونی نوع طلق به پلاک ثبتی ۱۶۶۰ فرعی ازیک اصلی بخش دو ملایر خ وفایی ابتدای ک کولیوند به مساحت ۳۴۳/۸۰ متر به صورت سردخانه است با اعیانی همکف مساحت ۲۲۰ متر شامل سردخانه و دفتر و انباری درزیرزمین و امتیازات سه گانه

کد آریاتندر : ۹۸۰۳۰۲۲۱۷۷
انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۰۲
برگزاری : استان همدان
 
شرح آگهی : مزایده فروش ششدانگ یک قطعه مسکونی نوع طلق به پلاک ثبتی ۱۶۶۰ فرعی ازیک اصلی بخش دو ملایر خ وفایی ابتدای ک کولیوند به مساحت ۳۴۳/۸۰ متر به صورت سردخانه است با اعیانی همکف مساحت ۲۲۰ متر شامل سردخانه و دفتر و انباری درزیرزمین و امتیازات سه گانه
--array(9) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [8]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده فروش ششدانگ یک قطعه مسکونی نوع طلق به پلاک مزایده فروش ششدانگ یک قطعه مسکونی نوع طلق به پلاک
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن