مزایده فروش مازاد ششدانگ کارگاه تولیدی به پلاک 29فرعی از
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده فروش مازاد ششدانگ کارگاه تولیدی به پلاک ۲۹فرعی از ۵۱۵۷ اصلی بخش ۶ یزد تفت شهرک صنعتی سید کوه تفت متعلق به شرکت کیک و کلوچه یزد گلسرخ به صورت کارگاه تولیدی با دو درب ورودی و حصارکشی آجری و یک سالن تولید به صورت سوله و ساختمان انبار وآزمایشگاه و رختکن و انباری درزیرزمین و ساختمان اداری دو طبقه و سرویس و امتیازت آب و برق منبع گازوییل درتصرف مالک است

کد آریاتندر : ۹۸۰۳۰۲۲۰۴۵
انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۰۲
برگزاری : استان یزد
 
شرح آگهی : مزایده فروش مازاد ششدانگ کارگاه تولیدی به پلاک ۲۹فرعی از ۵۱۵۷ اصلی بخش ۶ یزد تفت شهرک صنعتی سید کوه تفت متعلق به شرکت کیک و کلوچه یزد گلسرخ به صورت کارگاه تولیدی با دو درب ورودی و حصارکشی آجری و یک سالن تولید به صورت سوله و ساختمان انبار وآزمایشگاه و رختکن و انباری درزیرزمین و ساختمان اداری دو طبقه و سرویس و امتیازت آب و برق منبع گازوییل درتصرف مالک است
--array(9) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [8]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده فروش مازاد ششدانگ کارگاه تولیدی به پلاک 29فرعی از مزایده فروش مازاد ششدانگ کارگاه تولیدی به پلاک 29فرعی از
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن