مزایده بسمه تعالي   آگهـي مـزايـده امـوال منقـول (نوبـت  اول )   درخصوص شعبه هشتم اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان تبريز
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده شعبه هشتم اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان تبريز

کد آریاتندر : ۹۸۰۳۲۲۹۸۱۰۴۶۶۵۲۳۸۰۰۰۲۱
انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۲۲
برگزاری : استان آذربایجان شرقی
 
شرح آگهی : مزایده بسمه تعالي   آگهـي مـزايـده امـوال منقـول (نوبـت  اول )   درخصوص پرونده اجرايي پرونده  کلاسه  ۹۸۰۲۸۹ له  سجاد فام احد پور به طرفیت خدمات حسابداری پلاسما بخواسته مطالبه مبلغ  ۲۳/۱۶۴/۶۹۱ ريال از بابت اصل خواسته و مبلغ یک میلیون  ریال  ازبابت نيم  عشر اجرایی درحق صندوق دولت بعلت عدم پرداخت دين اموال محكوم عليه توقيف پس از ارزيابي وطي مراحل قانوني در تاریخ ۱۳۹۸/۴/۲۲  از ساعت ۱۱ الي ۱۲ ظهر از طريق مزايده در واحد اجراي احكام مدني دادگستري تبريز واقع در تبریز خ ازادی نرسیده به چهارراه ابوریحان اداره تعاون و کار تبریز واحد اجرای احکام مدنی دادگستری  بفروش خواهد رسيد، مزايده از مبلغ ارزيابي شده كارشناسي شروع و به كسي كه بالاترين مبلغ را پيشنهاد نمايد فروخته خواهد شد وده درصد مبلغ پيشنهادي في المجلس اخذ و به مابقي حداكثر يك ماه فرصت داده مي شود برنده مزايده به هر عنوان انصراف نمايد ده درصد مبلغ پيشنهادي بنفع صندوق دولت ضبط خواهد شد طالبين مي توانند،تا  پنج روز قبل از مزايده از اموال بشرح ذيل با هماهنگي اين واحد بازديد نمايند. ۱-یکدستگاه ماشین فتوکپی سیاه و سفید کارکرده  ژاپنی به قیمت کارشناسی ۴۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال                                        دادورز شعبه هشتم  اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان تبريز - جواد تقي زاده   استان آذربايجان شرقي - تبريز - خ ازادی نرسیده به ابوریحان جنب بازار روز اداره تعاون و کار تبریز -واحد اجرای احکام مدنی دادگستری تبریز
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده بسمه تعالي 
 
آگهـي مـزايـده امـوال منقـول (نوبـت  اول )
 
درخصوص شعبه هشتم اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان تبريزمزایده بسمه تعالي 
 
آگهـي مـزايـده امـوال منقـول (نوبـت  اول )
 
درخصوص شعبه هشتم اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان تبريز
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن