مزایده آگهی مزایده اموال غير منقول در خصوص پرونده کلاسه 4/980064
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده فروش آپارتمان به شماره پرونده ۹۷۰۹۹۸...

کد آریاتندر : ۹۸۰۳۲۲۹۸۱۰۴۶۵۲۲۲۹۰۰۰۰۳
انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۲۲
برگزاری : استان گیلان
 
شرح آگهی : مزایده فروش آپارتمان به شماره پرونده ۹۷۰۹۹۸...
--array(9) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [8]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده آگهی مزایده اموال غير منقول
در خصوص پرونده کلاسه 4/980064 مزایده آگهی مزایده اموال غير منقول
در خصوص پرونده کلاسه 4/980064
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن