مزایده آگهی مزایده اموال غير منقول در خصوص پرونده کلاسه 4/980064
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده

کد آریاتندر : ۹۸۰۳۲۲۹۸۱۰۴۶۵۲۲۲۹۰۰۰۰۳
انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۲۲
برگزاری : استان گیلان
 
شرح آگهی : مزایده آگهی مزایده اموال غير منقول در خصوص پرونده کلاسه ۴/۹۸۰۰۶۴ اجرای احکام کیفری رشت موضوع مزایده فروش ملک متعلق به خانم معصومه آزموده  با انجام عملیات اجرائی و تشریفات قانونی وارزيابي  کارشناس  رسمی دادگستری طبق مواد ۱۳۷ الي ۱۴۵ قانون اجراي احكام مدني  با حضورنماینده محترم  دادستان عمومی وانقلاب مركز استان گيلان  به شرح زیر به فروش می رسد: مشخصات: یک واحد آپارتمانی بمساحت ۵۶/۸۵  قطعه ۱۲ تفکیکی  در طبقه دوم شمالی یک آپارتمان ۶ واحدی فاقد آسانسور واقع در رشت - پارک نیکمرام کوچه یحیایی ۲ ساختمان مهدی ۱ بانضمام یکباب انباری قطعه شماره ۲ تفکیکی بمساحت ۱/۴۸ مترمربع در همکف بانضمام یکباب پارکینگ قطعه شماره ۶ تفکیکی بمساحت ۱۸/۹۰ مترمربع در همکف می باشد .دارای دو اتاق خواب هال و پذیرایی آشپزخانه اوپن و سرویس بهداشتی می باشدکف پذیرایی و آشپزخانه و اتاقهای خواب پوشیده از سیمان می باشدپوشش دیوار آشپزخانه از کاشی تا ارتفاع ۱/۴۰ متر بوده و دارای کابینت فلزی می باشد پوشش تمامی دیوارها و سقفهای اتاقها و پذیرایی از گچ می باشد.پنجره های آن آلومنیومی بوده و درب ورودی واحد مذکور از نوع چوب جنگلی بوده و درب اتاقهای خواب از نوع فیبر است پوشش کف سرویس بهداشتی و حمام از نوع سرامیک بوده و پوشش دیوار از نوع کاشی می باشد پوشش محوطه پارکینگ از موزاییک و سنگ راه پله از مرمریت است دارای دو درب پارکینگی و نفر رو آهنی است یکی از اتاقهای خواب دارای کمد چوبی می باشد نمای خارجی آپارتمان از سنگ مرمریت است قدمت ساخت آپارتمان حدود ۲۵ سال می باشد این ملک دارای امتیازات برق اختصاصی شهری و گاز و آب مشاع شهری است. حدود اربعه ملك: حدود اربعه ملک با مشخصات درج شده در صفحه ششم و هفتم متن سند مطابقت دارد. وقت مزایده:روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۴/۲۲  ساعت۸ الی۹صبح محل مزایده:رشت-میدان نیروی دریایی-اجرای احکام دادسرای رشت-طبقه دوم اتاق ۴۶ قیمت کارشناسی(ارزش پایه):۱/۷۵۰/۰۰۰/۰۰۰  ريال معادل یکصد و هفتاد و پنج ميليون تومان توضیح: مزایده با مبلغ ارزیابی شده آغاز و کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نمایدبرنده مزایده محسوب میگردد. طالبین می توانند جهت شرکت در مزایده ظرف ۵ روز قبل از مزایده از محل فوق الذکر مورد مزایده بازدید به عمل آورنددر نتیجه برنده مزایده می بایست ده درصد مبلغ خریداری شده را فی المجلس پرداخت مابقی را ظرف مدت یک ماه پرداخت نماید.چنانچه در موعد مقرر پرداخت ننماید مبلغ ده درصد به نفع دولت ضبط خواهد شد.     مديراجرای احکام مدنی دادسراي عمومي و انقلاب مركز استان گيلان-پرهام صالح كيا
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده آگهی مزایده اموال غير منقول
در خصوص پرونده کلاسه 4/980064 مزایده آگهی مزایده اموال غير منقول
در خصوص پرونده کلاسه 4/980064
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن