مزایده آگهی مزایده اموال غیرمنقول«  نوبت اول  » درپرونده كلاسه 971498  اجرائی
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده فروش ساختمان , ملک به شماره پرونده ۹۷۰۹۹۸...

کد آریاتندر : ۹۸۰۳۲۲۹۸۱۰۴۶۲۴۰۷۱۰۰۰۴۲
انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۲۲
برگزاری : استان زنجان
 
شرح آگهی : مزایده فروش ساختمان , ملک به شماره پرونده ۹۷۰۹۹۸...
--array(9) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [8]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده آگهی مزایده اموال غیرمنقول«  نوبت اول  »
درپرونده كلاسه 971498  اجرائی مزایده آگهی مزایده اموال غیرمنقول«  نوبت اول  »
درپرونده كلاسه 971498  اجرائی
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن