مزایده آگهی مزایده دایره اجرای احکام کیفری دادگستری زرین دشت در
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده فروش عرصه و اعیان, منزل مسکونی به شماره پرونده ۹۵۰۹۹۸...

کد آریاتندر : ۹۸۰۳۲۲۹۸۱۰۴۶۷۱۶۵۳۰۰۰۱۳
انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۲۲
برگزاری : استان فارس
 
شرح آگهی : مزایده فروش عرصه و اعیان, منزل مسکونی به شماره پرونده ۹۵۰۹۹۸...
--array(9) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [8]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده آگهی مزایده
دایره اجرای احکام کیفری دادگستری زرین دشت در مزایده آگهی مزایده
دایره اجرای احکام کیفری دادگستری زرین دشت در
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن