مزایده واگذاری ششدانگ عرصه و اعیان 3 باب مغازه و
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده واگذاری مغازه و زیرزمین تجاری

کد آریاتندر : ۹۸۰۳۲۲۳۷۰
انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۲۲
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مزایده واگذاری مغازه و زیرزمین تجاری
--array(9) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [8]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
توضیحات : بازدید ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۴ الی ۱۶ - آخرین روز شرکت تا پایان وقت اداری ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ - به عکس آگهی مراجعه شود
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده واگذاری ششدانگ عرصه و اعیان 3 باب مغازه و مزایده واگذاری ششدانگ عرصه و اعیان 3 باب مغازه و
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن