مزایده آگهی مزایده مال منقول نوبت دوم دایره مزایده اجرای احکام اجراي احكام شعبه 3 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده اجراي احكام شعبه 3 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان

کد آریاتندر : ۹۸۰۳۲۲۹۸۱۰۴۶۳۴۶۳۲۰۰۰۲۶
انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۲۲
برگزاری : استان کرمان
 
شرح آگهی : مزایده آگهی مزایده مال منقول نوبت دوم دایره مزایده اجرای احکام حقوقی دادگستری کرمان در نظر دارد در خصوص پرونده کلاسه۹۷۰۱۹۵شعبه سوم اجرای احکام حقوقی کرمان  اموال ذیل: ۱-میزگرد چوبی ۱۰نفره تعداد ۲عددبمبلغ کل ۷/۰۰۰/۰۰۰ریال ۲-میزگردچوبی ۸نفره تعداد۱ عددبمبلغ کل ۵/۰۰۰/۰۰۰ریال ۳-پیشخوان چوبی تعداد ۱عدد بمبلغ کل ۳/۵۰۰/۰۰۰ریال ۴-میزمدیریت ام دی اف تعداد ۱عددبمبلغ کل ۲/۰۰۰/۰۰۰ریال ۵-صندلی راحتیران ست ۴نفره تعداد۱عدد بمبلغ ۱/۰۰۰/۰۰۰ریال ۶-فراستیل گازی بزرگ تعداد۱عدد بمبلغ کل ۸۰۰/۰۰۰ریال ۷-گاز۴شعله اسیل تعداد۱عددبمبلغ کل ۴/۰۰۰/۰۰۰ریال ۸-کباب پز استیل ۱در ۸تعداد۱ عدد بمبلغ کل ۱/۰۰۰/۰۰۰ریال ۹-پلو جوش ۶۰در۶۰تعداد۱عدد بمبلغ کل ۱/۴۰۰/۰۰۰ریال ۱۰-صندلی مدیریت چرخ دار تعداد۱عددبمبلغ ۱/۲۰۰/۰۰۰ریال ۱۱-تابلو برق ۳ فاز تعداد۱عدد متعلق به  آقای سید حمید رضا حسینی با وضعیت معلوم که جمع کل ده ردیف بالا به مبلغ ۴۶/۷۰۰/۰۰۰ریال(چهل وشش میلیون وهفتصد هزار ریال) توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی شده است را از طریق مزایده بفروش برساند جلسه مزایده برای روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ساعت۱۲صبح با حضور نماینده دادسرا درمحل اتاق مزایده های اجرای احکام حقوقی دادگستری کرمان برگزار می گردد.لذا کسانیکه تمایل به شرکت در جلسه مزایده دارند می توانند  تا۵روز قبل از تاریخ برگزاری مزایده از اموال مذکور به آدرس-کرمان خیابان امام جمعه رستوران مکث بازدیدنمایند و پیشنهاد خود را بانضمام ۱۰%مبلغ کارشناسی بمبلغ ۴/۶۷۰/۰۰۰ریال با شناسه واریز ۹۷۳۴۱۰۴۰۰۰۹۱۰۱۲۱۸ به حساب شماره۲۱۷۱۲۹۳۹۵۱۰۰۰ سپرده  دادگستری کرمان نزد بانک ملی واریز و در پاکت درب  بسته تا قبل از برگزاری جلسه مزایده به اجرای احکام حقوقی دادگستری کرمان تحویل نمایندو برنده مزایده کسی خواهد بود که بالاترین قیمت را پیشنهاد داده باشدو در صورت انصراف برنده مزایده ۱۰%مبلغ واریزی به نفع دولت ضبط خواهد شد. برنده مزایده بایستی نسبت به واریز مابه التفاوت مبلغ کارشناسی تا مبلغ پیشنهادی درروز مزایده اقدام نمایند.  دادورز مزایده های اجرای احکام حقوقی دادگستری کرمان-شیروانی
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده آگهی مزایده مال منقول نوبت دوم
دایره مزایده اجرای احکام اجراي احكام شعبه 3 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمانمزایده آگهی مزایده مال منقول نوبت دوم
دایره مزایده اجرای احکام اجراي احكام شعبه 3 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن