مزایده فروش ششدانگ عرصه واعیانی یک قطعه زمین شامل ساختمان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده فروش ششدانگ عرصه واعیانی یک قطعه زمین شامل ساختمان به مساحت ۹۰۵ متر به پلاک ۳۳ فرعی از ۵۵ اصلی بخش سه تنکابن روستای عزیز آباد با یک بنای مسکونی قدیمی به مساحت ۲۳۰ متر در دو طبقه دو واحدی با پاینکار از دهیاری روستا و محل سکونت خانواده عباسی است / ششدانگ عرصه واعیانی یک قطعه زمین مشجر به مساحت ۲۲۵۳ متر قطعه ۱۳۸ تفکیکی به پلاک ۳۴۵ فرعی از ۵۵ اصلی درقریه کشکلستان خرم آباد بخش سه تنکابن روستای عزیز آباد به صورت باغ مرکبات و کیوی و گل و گیاه است و به صورت مزرعه پرورش گل و گیاه مورد بهره برداری است و فاقد جاده اختصاصی و کوچه در طبیعت است و مساحت ۵۰ متر با دیوار بلوکی از این پلاک جدا شده است درتصرف غیر است / ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت ۲۹۱۷ متر به پلاک ۳۰۹فرعی از ۵۵ اصلی بخش سه تنکابن روستای عزیزآباد به صورت قطعه زمین با بنای مسکونی که به علت قدمت زیاد تخریب شده است با انواع درختان مرکبات و گل و گیاه به صورت مزرعه پرورش گل و گیاه مورد استفاده است

کد آریاتندر : ۹۸۰۳۲۲۲۸۳۴
انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۲۲
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مزایده فروش ششدانگ عرصه واعیانی یک قطعه زمین شامل ساختمان به مساحت ۹۰۵ متر به پلاک ۳۳ فرعی از ۵۵ اصلی بخش سه تنکابن روستای عزیز آباد با یک بنای مسکونی قدیمی به مساحت ۲۳۰ متر در دو طبقه دو واحدی با پاینکار از دهیاری روستا و محل سکونت خانواده عباسی است / ششدانگ عرصه واعیانی یک قطعه زمین مشجر به مساحت ۲۲۵۳ متر قطعه ۱۳۸ تفکیکی به پلاک ۳۴۵ فرعی از ۵۵ اصلی درقریه کشکلستان خرم آباد بخش سه تنکابن روستای عزیز آباد به صورت باغ مرکبات و کیوی و گل و گیاه است و به صورت مزرعه پرورش گل و گیاه مورد بهره برداری است و فاقد جاده اختصاصی و کوچه در طبیعت است و مساحت ۵۰ متر با دیوار بلوکی از این پلاک جدا شده است درتصرف غیر است / ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت ۲۹۱۷ متر به پلاک ۳۰۹فرعی از ۵۵ اصلی بخش سه تنکابن روستای عزیزآباد به صورت قطعه زمین با بنای مسکونی که به علت قدمت زیاد تخریب شده است با انواع درختان مرکبات و گل و گیاه به صورت مزرعه پرورش گل و گیاه مورد استفاده است
--array(9) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [8]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده فروش ششدانگ عرصه واعیانی یک قطعه زمین شامل ساختمان مزایده فروش ششدانگ عرصه واعیانی یک قطعه زمین شامل ساختمان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن