مزایده فروش ششدانگ یک قطعه خانه نوع طلق به پلاک اجرای اسناد رسمی کرج
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده اجرای اسناد رسمی کرج

کد آریاتندر : ۹۸۰۳۲۲۲۸۳۵
انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۲۲
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مزایده فروش ششدانگ یک قطعه خانه نوع طلق به پلاک ثبتی ۱۰۴۰۷ فرعی از ۱۷۰ اصلی مفروز و مجزی از ۱۷۰ فرعی از اصلی مذکور قطعه ۳۸۳۴ درکرج مساحت ۲۰۰ متر واقع در کرج فاز ۴ مهرشهر شهرک دریا خ ساحل ۲ پ ۲۸
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : روزنامه کثیرالانتشار
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده فروش ششدانگ یک قطعه خانه نوع طلق به پلاک اجرای اسناد رسمی کرجمزایده فروش ششدانگ یک قطعه خانه نوع طلق به پلاک اجرای اسناد رسمی کرج
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن