مزایده فروش ششدانگ یک باب خانه به مساحت 191 متر
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده فروش ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۱۹۱ متر به پلاک ثبتی ۵۳۱ فرعی از ۱۲ اصلی مفروز و مجزی از ۲۵۱ فرعی از اصلی مذکور واقع در کریتون خ مدرس لاله ۱۴ پ ۲۰ شامل ساختمان جنوبی شرقی قدمت ۲۰ سال و نیم طبقه زیرزمین به صورت سوییت است به مساحت ۴۰ متر و طبقه اول مساحت ۱۲۸ متر و طبقه دوم به مساحت ۱۳۸ متر و طبقه سوم به مساحت ۸۰ متر و دارای ۶۰ متر تراس است و درب ورودی طبقات بالای اول درکوچه مجزا است و زیرزمین واول درحیاط است

کد آریاتندر : ۹۸۰۳۲۲۲۸۳۶
انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۲۲
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مزایده فروش ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۱۹۱ متر به پلاک ثبتی ۵۳۱ فرعی از ۱۲ اصلی مفروز و مجزی از ۲۵۱ فرعی از اصلی مذکور واقع در کریتون خ مدرس لاله ۱۴ پ ۲۰ شامل ساختمان جنوبی شرقی قدمت ۲۰ سال و نیم طبقه زیرزمین به صورت سوییت است به مساحت ۴۰ متر و طبقه اول مساحت ۱۲۸ متر و طبقه دوم به مساحت ۱۳۸ متر و طبقه سوم به مساحت ۸۰ متر و دارای ۶۰ متر تراس است و درب ورودی طبقات بالای اول درکوچه مجزا است و زیرزمین واول درحیاط است
--array(9) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [8]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده فروش ششدانگ یک باب خانه به مساحت 191 متر مزایده فروش ششدانگ یک باب خانه به مساحت 191 متر
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن