مزایده فروش 12/06 سهم مشاع از 23/66 سهم از 100 اداره چهارم اجرای اسناد رسمی تهران
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده اداره چهارم اجرای اسناد رسمی تهران

کد آریاتندر : ۹۸۰۳۲۲۲۸۳۷
انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۲۲
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مزایده فروش ۱۲/۰۶ سهم مشاع از ۲۳/۶۶ سهم از ۱۰۰ سهم ششدانگ پلاک ثبتی ۱۸ فرعی از ۶۹۳۱ بخش دو تهران به صورت ششدانگ یک قطعه زمین مثلثی به مساحت ۵۶۲۴/۳۲ متر و دروضع موجود به دلیل گذر اندیشه نهم از داخل ملک به مساحت ۶۳۹۶/۲۹ متر تبدیل به سه قطعه با کاربری خدمات شهری شده است واقع در تهران خ شریعتی مقابل پمپ بنزین نبش شمالی و جنوبی خ اندیشه نهم
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : روزنامه کثیرالانتشار
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده فروش 12/06 سهم مشاع از 23/66 سهم از 100 اداره چهارم اجرای اسناد رسمی تهرانمزایده فروش 12/06 سهم مشاع از 23/66 سهم از 100 اداره چهارم اجرای اسناد رسمی تهران
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن