مزایده فروش ششدانگ پلاک ثبتی 30/4733 بخش دو ازنا به
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده فروش ششدانگ پلاک ثبتی ۳۰/۴۷۳۳ بخش دو ازنا به صورت ساختمان مسکونی با عرصه ۲۰۴ متر و اعیانی مسکونی و انشعابات و خرپشته به مساحت ۱۵۲ متر فاقد پارکینگ و دارای بالکن به مساحت ۱۵ متر و حیاط به مساحت ۶۲ متر با یک متر عقب نشینی از کوچه عظیمی به ماسحت ۲۰/۴ متر قدمت بنا ۳۰ سال است با انشعابات سه گانه

کد آریاتندر : ۹۸۰۳۲۲۲۸۴۱
انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۲۲
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مزایده فروش ششدانگ پلاک ثبتی ۳۰/۴۷۳۳ بخش دو ازنا به صورت ساختمان مسکونی با عرصه ۲۰۴ متر و اعیانی مسکونی و انشعابات و خرپشته به مساحت ۱۵۲ متر فاقد پارکینگ و دارای بالکن به مساحت ۱۵ متر و حیاط به مساحت ۶۲ متر با یک متر عقب نشینی از کوچه عظیمی به ماسحت ۲۰/۴ متر قدمت بنا ۳۰ سال است با انشعابات سه گانه
--array(9) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [8]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده فروش ششدانگ پلاک ثبتی 30/4733 بخش دو ازنا به مزایده فروش ششدانگ پلاک ثبتی 30/4733 بخش دو ازنا به
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن