مزایده فروش دو سهم مشاع از ششدانگ ملک به پلاک
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده فروش دو سهم مشاع از ششدانگ ملک به پلاک ۳۲۳B/۳۰ بخش دو ازنا فاقد سند تفکیکی و پایانکار دراختیار مستاجر است با قدمت ۳۲ سال و شامل ساختمان مسکونی و تجاری یک طبقه است که مساحت مسکونی ۱۱۷/۴ متر است و اعیانی تجاری به مساحت ۱۷/۹ متر و عرصه مطابق سند ۱۹۰ متر است دارای حیاط مساحت ۵۴/۷ متر فاقد پارکینگ و همکف شامل دو باب انباری و یک واحد تجاری است

کد آریاتندر : ۹۸۰۳۲۲۲۸۴۲
انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۲۲
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مزایده فروش دو سهم مشاع از ششدانگ ملک به پلاک ۳۲۳B/۳۰ بخش دو ازنا فاقد سند تفکیکی و پایانکار دراختیار مستاجر است با قدمت ۳۲ سال و شامل ساختمان مسکونی و تجاری یک طبقه است که مساحت مسکونی ۱۱۷/۴ متر است و اعیانی تجاری به مساحت ۱۷/۹ متر و عرصه مطابق سند ۱۹۰ متر است دارای حیاط مساحت ۵۴/۷ متر فاقد پارکینگ و همکف شامل دو باب انباری و یک واحد تجاری است
--array(9) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [8]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده فروش دو سهم مشاع از ششدانگ ملک به پلاک مزایده فروش دو سهم مشاع از ششدانگ ملک به پلاک
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن