مزایده فراخوان شناسایی سرمایه گذار جهت تکمیل بخشی از تاسیسات
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده فراخوان شناسایی سرمایه گذار...

کد آریاتندر : ۹۸۰۴۲۹۲۳۹
انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۲۹
برگزاری : استان خراسان رضوی
 
شرح آگهی : مزایده فراخوان شناسایی سرمایه گذار...
--array(9) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [8]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
تاریخ دریافت اسناد : تا پایان وقت اداری ۱۳۹۸/۰۵/۰۲
تاریخ ارسال مدارک : تا ساعت ۱۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۹
تاریخ بازگشایی پاکات :
توضیحات : نوبت اول
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده فراخوان شناسایی سرمایه گذار جهت تکمیل بخشی از تاسیسات مزایده فراخوان شناسایی سرمایه گذار جهت تکمیل بخشی از تاسیسات
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن