مزایده آگهی مزایده (مرحله دوم) در پرونده کلاسه 950305آقای  شعبه اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان بانه
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده شعبه اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان بانه

کد آریاتندر : ۹۸۰۴۲۹۹۸۱۰۴۶۸۷۳۲۷۰۰۰۲۱
انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۲۹
برگزاری : استان کردستان
 
شرح آگهی : مزایده آگهی مزایده (مرحله دوم) در پرونده کلاسه ۹۵۰۳۰۵آقای  رحمان صالحی فرزند جلال  محکوم گردیده است به پرداخت مبلغ ۵۰۸/۶۰۰/۰۰۰ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ ۱۰/۱۷۷/۰۰۰ریال بابت هزینه دادرسی وپرداخت حق الوکاله بملغ ۱۳/۴۶۰/۴۰۰ریال  و پرداخت خسارات تاخیرتادیه از تاریخ۱۳۸۸/۰۷/۰۴ سررسید چک در حق محکوم له آقای بابک عزیزی و پرداخت مبلغ ۲۵/۴۳۰/۰۰۰ریال بابت نیم عشردولتی در حق صندوق دولت که محکوم علیه در اجرا ی مقررات اجرا ی احکام مدنی تعداد۱۰۸۰جفت کفش مجلسی زنانه درده مدل مختلف معرفی نموده است که کارشناس ارزش روز آنهارا مبلغ ۱/۶۲۰/۰۰۰/۰۰۰ریال معرفی نموده است  با حضورنماینده دادستان به مزایده گذاشته می شود. مشخصات اموال معرفی شده (کفش ها) ۱-کفش مشکی زنانه۳۰کارتنهرکارتن ۱۲جفت ۲-کفش زنانه مجلسی صورتی ۳۰کارتن هرکارتن ۱۲جفت ۳-کفش زنانه مجلسی کرمی رنگ ۱۵کارتن هرکارتن۱۲جفت ۴-کفش زنانه مجلسی سرمه ای ۱۵کارتن هرکارتن۱۲جفت تاریخ مزایده:  مورخه روزچهارشنبه۱۳۹۸/۰۵/۱۶ساعت ۱۰ صبح الی ۱۲ ظهر مکان مزایده:  دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری بانه برنده مزایده کسی خواهد بود که بالاترین قیمت پیشنهادی خودرا اعلام و مبلغ ده درصد آن را به حساب سپرده دادگستری واریز نماید و ظرف یک ماه پس از برنده شدن درمزایده باقی مانده مبلغ را تادیه نماید درصورت انصراف وفق ماده۱۲۹قانون اجرای احکام مدنی پس ازکسرهزینه های مزایده و هزینه اجرا به نفع دولت ضبط خواهدشد. محمدی مدیردفتراجرای احکام مدنی دادگستری بانه    
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده آگهی مزایده (مرحله دوم)
 
 در پرونده کلاسه 950305آقای  شعبه اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان بانهمزایده آگهی مزایده (مرحله دوم)
 
 در پرونده کلاسه 950305آقای  شعبه اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان بانه
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن