مزایده واگذاری امور متوفیات و بهشت صادق شهر فریمان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده واگذاری امور متوفیات و...

کد آریاتندر : ۹۸۰۴۳۱۲۳۲
انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
برگزاری : استان خراسان رضوی
 
شرح آگهی : مزایده واگذاری امور متوفیات و...
--array(9) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [8]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
تاریخ دریافت اسناد : از تاریخ درج دومین آگهی تا ۱۳۹۸/۰۵/۰۷
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۸/۰۵/۱۲ ساعت ۱۴/۱۵
توضیحات : نوبت دوم
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده واگذاری امور متوفیات و بهشت صادق شهر فریمان  مزایده واگذاری امور متوفیات و بهشت صادق شهر فریمان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن