مزایده واگذاری امورات مربوط به پنج شنبه بازار به مدت شهرداری قاین
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده شهرداری قاین

کد آریاتندر : ۹۸۰۶۱۷۱۸۰۶
انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۱۷
برگزاری : استان خراسان جنوبی
 
شرح آگهی : مزایده واگذاری امورات مربوط به پنج شنبه بازار به مدت ۲ سال
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۲۱۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال
تاریخ دریافت اسناد : لغایت ۱۳۹۸/۰۷/۰۳
تاریخ ارسال مدارک : تا ۱۳۹۸/۰۷/۰۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ ساعت ۸ صبح
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه شهرداری
۰۵۶۳۲۵۶۶۲۲۲۰ تلفن - فکس
- ایمیل http:// www.ghayencity.ir وب سایت
توضیحات : نوبت اول
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده واگذاری امورات مربوط به پنج شنبه بازار به مدت شهرداری قاینمزایده واگذاری امورات مربوط به پنج شنبه بازار به مدت شهرداری قاین
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن