مزایده آگهی مزایده اموال غیر منقول ( 970597 ، اجرا) شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان بناب
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان بناب

کد آریاتندر : ۹۸۰۶۲۰۹۸۱۰۴۶۳۱۴۰۵۰۰۰۶۴
انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۰
برگزاری : استان آذربایجان شرقی
 
شرح آگهی : مزایده آگهی مزایده اموال غیر منقول ( ۹۷۰۵۹۷ ، اجرا) نوبت دوم   واحد اجرای احکام مدنی دادگستری بناب در نظر دارد ششدانگ یکباب منزل مسکونی (دارای سند رسمی به پلاک ثبتی ۹۹ فرعی از ۱۰ اصلی ) ، به متراژ ۱۷۱  مترمربع عرصه ( اعیانی به دلیل فرسودگی و قدمت ساخت بیش از ۳۵ سال قابل ارزشگذاری نیست ) واقع در بناب - خ مطهری - دربند شهیدان عباسیان - نبش کوچه بصیر ۱۲ ، ملکی آقای سلام اله امیری - مالک ششدانگ- که فعلاً در ید حسینیه مذهبی می باشد و به ارزش پایه ۲/۶۸۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال ( ارزش هرمترمربع عرصه ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال و ارزش کل ۱۷۱ مترمربع برابر است با مبلغ ۲/۶۵۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال بعلاوه امتیازات آب ، برق و گاز به ارزش ۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ) را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند . متقاضیان میتوانند در تاریخ تعیین شده در محل مزایده حاضر و پیشنهاد خود را اعلام نمایند . بدیهی است پیشنهاد دهنده بالاترین قیمت به عنوان برنده شناخته شده و ۱۰% مبلغ پیشنهادی به عنوان سپرده از وی اخذ و تا یکماه فرصت داده خواهد شد تا کل مبلغ را بپردازد . در صورت عدم پرداخت مابقی وجه یا انصراف ، از سپرده وی هزینه های مزایده کسر و مابقی به صندوق دولت واریز خواهد شد . مزایده به صورت حضوری روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۷/۱۴ ساعت ۹ صبح در دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بناب برگزار خواهد شد .                                                                                     مدیر اجرای احکام مدنی شعبه اول دادگاه حقوقی بناب                                                         مرتضوی
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده آگهی مزایده اموال غیر منقول ( 970597 ، اجرا) شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان بنابمزایده آگهی مزایده اموال غیر منقول ( 970597 ، اجرا) شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان بناب
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن