مزایده آگهی مزایده (دستور فروش) بنا به درخواست خواهانها آقایان وخانمها
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده

کد آریاتندر : ۹۸۰۶۲۰۹۸۱۰۴۶۳۷۳۰۹۰۰۰۱۸
انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۰
برگزاری : استان اصفهان
 
شرح آگهی : مزایده آگهی مزایده (دستور فروش) بنا به درخواست خواهانها آقایان وخانمها یداله ،علی،محمدعلی،محمود،همگی اسرافیلیان و رضا،مهری،شهناز،منیژه،شهین،مهناز،زهرا همگی شاطری وطاهره گلی ملک آبادی وزهرا رهبری با وکالت خانم شاپوری به فروش پلاک ۴/۴۶۳ و۵/۴۶۴و۱۱/۴۶۳و۱۴/۴۶۴ قطعه ۴ بخش۱۱ ثبت اصفهان به مساحت ۲۱۰ متر مربع طی دستور فروش صادره از شعبه چهارم حقوقی ملک فوق مورد ارزیابی توسط کارشناس رسمی دادگستری آقای حسین پیرمرادیان قرار گرفت که موضوع مزایده می باشد  ملک مورد نظر یک باب منزل مسکونی قدیمی در بافت فرسوده وخشت وگلی دارای حدود ۲۱۰ متر مربع عرصه می باشد و حدود ۱۴۰ متر مربع کل اعیانی با مصالح دیوار آجر و خشت وگل نمای داخلی گچ اندود وفاقد نمای بیرونی دارای انشعابات آب و برق و گاز و تلفن لازم به ذکر است ملک مذکور در حد شمالی دارای عقب نشینی می باشد با توجه به موارد فوق و موقعیت و محل ملک و با در نظر گرفتن جمیع عوامل موثر کل عرصه ملک مذکور دارای ارزشی معادل ۴/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال توسط کارشناس ارزیابی گردید ضمنا ارزش انشعابات جمعا به مبلغ ۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال برآورد وارزیابی گردید.  كه با توجه به مراتب فوق و عدم اعتراض طرفين نسبت به نظريه كارشناسي ، اموال توقيف شده از طريق اجراي احكام حقوقي نجف آباد  و در تاريخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۷  ساعت ۱۱ صبح و در همان محل اجراي احكام به فروش ميرسد ، برنده مزايده شخصي است كه از قيمت كارشناسي بالاترين قيمت را انتخاب كه بايستي ۱۰% آن را في المجلس به حساب ۲۱۷۱۲۹۰۳۵۴۰۰۱ واريز و چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت به واريز مابقي آن اقدام ننمايد مبلغ سپرده با كسر هزينه بنفع صندوق دولت ضبط و مزايده مجدداً تكرار مي گردد ضمناً خريدار مي تواند ظرف پنج روز قبل از مزايده از مال / اموال / ملك مورد نظر بازديد بعمل آورد                                          مدير اجراي احكام حقوقي دادگستري نجف آباد  
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده آگهی مزایده (دستور فروش)
بنا به درخواست خواهانها آقایان وخانمها مزایده آگهی مزایده (دستور فروش)
بنا به درخواست خواهانها آقایان وخانمها
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن