مزایده آگهی مزایده (دستور فروش) بنا به درخواست خواهانها آقایان وخانمها
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده فروش ملک, زمین, منزل مسکونی به شماره پرونده ۹۸۰۹۹۸...

کد آریاتندر : ۹۸۰۶۲۰۹۸۱۰۴۶۳۷۳۰۹۰۰۰۱۸
انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۰
برگزاری : استان اصفهان
 
شرح آگهی : مزایده فروش ملک, زمین, منزل مسکونی به شماره پرونده ۹۸۰۹۹۸...
--array(9) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [8]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده آگهی مزایده (دستور فروش)
بنا به درخواست خواهانها آقایان وخانمها مزایده آگهی مزایده (دستور فروش)
بنا به درخواست خواهانها آقایان وخانمها
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن