مزایده بسمه تعالی به موجب پرونده کلاسه980073 اين اجرا با
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده

کد آریاتندر : ۹۸۰۶۲۰۹۸۱۰۴۶۵۱۸۲۰۰۰۰۰۴
انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۰
برگزاری : استان خراسان رضوی
 
شرح آگهی : مزایده بسمه تعالی به موجب پرونده کلاسه۹۸۰۰۷۳ اين اجرا با موضوع تقسيم ترکه، محکوم عليه محمد علي غلامي فرزند محمدرضا محکوم است به فروش اموال ذيل الذكر در حق محکوم لهم ۱-گلثوم۲-غلامعلي۳-زهرا۴-عفت ۵-فاطمه۶.حسين۷.امه ليلي ۸.عصمت همگی غلامی فرزندان محمدرضا ، نظر به اينکه بين طرفين پرونده توافقی مبنی بر فروش ترکه و تحويل آن انجام نگرديده لذا با توجه به نظر کارشناس و صدور دستور دادگاه و حسب تقاضای محکوم لهم مبنی بر فروش ترکه ،اموالی به شرح ذيل توقيف و توسط کارشناس این اجرا به شرح ذيل ارزيابی ونظريه کارشناسی با توجه به ابلاغ مجدد به طرفين مصون از اعتراض مانده ومقرر گرديده در تاريخ ۱۰ / ۰۷/ ۱۳۹۸ (روزچهارشنبه)از ساعت ۱۰ الی ۱۱ صبح در محل دفتر اجرای احکام مدنی شهرستان رشتخوار ازطريق مزايده حضوری به فروش برسد. مزايده از قيمت ارزيابی شده (پايه) شروع و به کسانی که بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايند واگذار خواهد شد طالبين به خريد می توانند ،۵ روز قبل از مزايده به دفتر اين اجرا مراجعه تا ترتيب لازم جهت بازدید از اموال توقیف شده اتخاد گردد. ضمنا ۱۰درصد مبلغ پیشنهادی نقدا و فی المجلس از برنده مزایده وصول خواهد شد و نامبرده مکلف است حداکثر ظرف یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده وجه اقدام نماید در غیر این صورت ۱۰ درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد و چنانچه روز مزایده مصادف با ایام تعطیل باشد مزایده فردای آن روز در همان ساعت و مکان برگزار میگردد و شکایات راجع به تخلف از مقررات مزایده ظرف یک هفته از تاریخ فروش به دادگاه قابل ارائه می باشد وقبل از انقضای مهلت مذکور یا قبل از اتخاذ تصمیم دادگاه در خصوص شکایت، مال مورد مزایده تحویل خریدار نخواهد شد. شرح اموال مورد مزایده ۱. مقدار۳ساعت آب و اراضي از چاه شماره ۲ اكبر آباد به ارزش:۱/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ريال معادل(صدو پنجاه ميليون تومان) ۲.يك باب منزل مسكوني واقع در روستاي مهدي آباد به ارزش:۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰ريال معادل(هفتاد ميليون تومان) ۳.بيست هكتار زمين ديمه زار به ارزش:۶۵/۰۰۰/۰۰۰ريال معادل(شش ميليون و پانصد هزار تومان) ۴سهام كارخانه سيمان(فارس-خوزستان) به ارزش ۶۵/۰۰۰/۰۰۰ريال معادل(شش ميليون و پانصد هزار تومان) ۵.اثاث البيت شامل:((۲۰.۱عدد پشتي-۲. هفت عدد قاليچه پشمي۳. شش عدد تخته قال ماشيني۱۲ متري۴.گاز۵..لباسشوئي.۶تلويزيون ۷.هفت عدد پتو۸.رختخواب چهار دست.۹روفرشي دوعدد ۱۰. يخچال فريزر۱۱.يك عدد بخاري گازي ۱۲ يك عدد بخاري نفتي ۱۳.يك دستگاه آبگر مكن .۱۴دو عدد كپسول گاز و لوازم آشپزخانه)) به ارزش :۷۰/۰۰۰/۰۰۰ريال معادل(هفت ميليون تومان)                                           دفتر اجرای احکام مدنی شهرستان رشتخوار-حکیمی  
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده  بسمه تعالی
به موجب پرونده کلاسه980073 اين اجرا با مزایده  بسمه تعالی
به موجب پرونده کلاسه980073 اين اجرا با
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن