مزایده مزایده اموال (نوبت اول) به موجب پرونده اجرایی کلاسه ی
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده فروش ملک, زمین به شماره پرونده ۹۴۰۹۹۸...

کد آریاتندر : ۹۸۰۶۲۰۹۸۱۰۴۶۵۱۶۹۰۰۰۰۱۴
انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۰
برگزاری : استان خراسان رضوی
 
شرح آگهی : مزایده فروش ملک, زمین به شماره پرونده ۹۴۰۹۹۸...
--array(9) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [8]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده مزایده اموال (نوبت اول)
به موجب پرونده اجرایی کلاسه ی مزایده مزایده اموال (نوبت اول)
به موجب پرونده اجرایی کلاسه ی
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن