مزایده بسمه تعالي               شعبه ششم اجراي احكام مدني شوراي حل اختلاف تبريز
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده شعبه ششم اجراي احكام مدني شوراي حل اختلاف تبريز

کد آریاتندر : ۹۸۰۶۲۰۹۸۱۰۴۶۴۵۸۱۳۰۰۰۴۵
انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۰
برگزاری : استان آذربایجان شرقی
 
شرح آگهی : مزایده بسمه تعالي                                                                                                                                         آگهي مزايده اموال منقول نوبت دوم در خصوص پرونده اجرايي فوق  له اصر محمودزاده نادينلوئي عليه طيب منافي - عادل نبوي به خواسته مطالبه مبلغ۱۳۰.۰۰۰.۰۰۰  ريال با عنايت به عدم پرداخت دين اموال محكوم عليه توقيف  ارزيابي وطي مراحل قانوني در تاريخ ۹۸/۰۷/۰۲ روزسه شنبه ساعت۱۲الي۱۳ از طريق مزايده درشعبه ۶ اجراي احكام مدني شوراي حل اختلاف تبریز بفروش خواهد رسيد مزايده از مبلغ ارزيابي شده كارشناس محترم شروع وبه كسي كه بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد واگذار خواهد گرديدوده درصد مبلغ پيشنهادي اخذ وبه ما بقي حداكثريك ماه فرصت داده ميشود  برنده مزايده به هر  عنوان انصراف نمايد ده درصد مبلغ واريزي بنفع صندوق دولت ضبط  خواهد شد متقاضيان مي توانند پنج روز قبل از مزايدهاز اموال به شرح زيل با هماهنگي اين واحد بازديد نمايد: موضوع مزایده: یک دستگاه خودرو وانت زباله کش سیستم زامیاد مدل ۸۴ به رنگ نارنجی دارای کپسول گاز مایع و دارای اتاق بار به صورت شیروانی لاستیکها ۵۰ درصد به شماره انتظامی ۵۶ی۳۱۶ایران ۱۵                                                                                                                                                                                       قیمت ارزیابی کارشناس: ۲۸۰.۰۰۰.۰۰۰ریال                                      دادورز اجراي احكام شعبه ششم اجراي احكام مدني شوراي حل اختلاف تبريز - مصطفا امامي مركيد   استان آذربايجان شرقي - شهرستان تبريز- چهارراه لاله- اول خيابان شهيد زبردست- مجتمع شوراي حل اختلاف شهيد قدوسي
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده بسمه تعالي 
              شعبه ششم اجراي احكام مدني شوراي حل اختلاف تبريزمزایده بسمه تعالي 
              شعبه ششم اجراي احكام مدني شوراي حل اختلاف تبريز
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن