مزایده بهره برداری از رستوران تپه سبز نمایشگاه بین المللی نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسلامی ایران
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسلامی ایران

کد آریاتندر : ۹۸۰۶۲۰۶۲
انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۰
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مزایده بهره برداری از رستوران تپه سبز نمایشگاه بین المللی
شرایط : گواهی امضای الکترونیکی - ارائه معرفینامه از شرکت الزامیست
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۲۵۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال ضمانتنامه بانکی یا چک تضمینی یا چک بانکی یا واریز نقدی به حساب سپرده شرکت ۴۰۰۱۰۵۷۹۰۶۳۷۴۰۴۷ بنام تمرکز وجوه سپرده نزد بانک مرکزی بنام این سازمان
تاریخ دریافت اسناد : ساعت ۱۶/۱۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۷
تاریخ ارسال مدارک : ساعت ۱۶/۱۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۰
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ ساعت ۱۰
آدرس خرید اسناد : از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت --- دبیرخانه شرکت واقع در بزرگراه چمران محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران
آدرس ارسال مدارک : از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت --- دبیرخانه شرکت
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت اول
منابع : ایران - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده بهره برداری از رستوران تپه سبز نمایشگاه بین المللی نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسلامی ایرانمزایده بهره برداری از رستوران تپه سبز نمایشگاه بین المللی نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسلامی ایران
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن