مزایده بهره برداری از رستوران تپه سبز نمایشگاه بین المللی
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده بهره برداری از رستوران

کد آریاتندر : ۹۸۰۶۲۰۶۲
انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۰
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مزایده بهره برداری از رستوران
--array(9) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [8]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
شرایط : گواهی امضای الکترونیکی - ارائه معرفینامه از شرکت الزامیست
تاریخ دریافت اسناد : ساعت ۱۶/۱۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۷
تاریخ ارسال مدارک : ساعت ۱۶/۱۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۰
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ ساعت ۱۰
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت اول
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده بهره برداری از رستوران تپه سبز نمایشگاه بین المللی مزایده بهره برداری از رستوران تپه سبز نمایشگاه بین المللی
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن