مزایده فروش اموال اسقاط بیمارستان امام خمینی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

کد آریاتندر : ۹۸۰۶۲۰۹۸۷
انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۰
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مزایده فروش اموال اسقاط بیمارستان امام خمینی
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال واریز به حساب شماره ۱۳۳۵۴۰۸۹۷۴ نزد بانک ملت شعبه دانشگاه علوم پزشکی اهواز و یا ضمانتنامه بانکی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۸/۰۶/۱۷ لغایت ۱۳۹۸/۰۶/۱۹
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ لغایت ۱۳۹۸/۰۶/۳۰
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ از ساعت ۹ صبح
آدرس خرید اسناد : سایت
آدرس ارسال مدارک : اهواز - سازمان مرکزی دانشگاه طبقه سوم مدیریت حراست دانشگاه
۰۶۱۳۳۳۷۰۷۹ تلفن - فکس
- ایمیل www.nt.ajums.ac.ir وب سایت
توضیحات : نوبت دوم
منابع : نشریات استان خوزستان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده فروش اموال اسقاط بیمارستان امام خمینی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازمزایده فروش اموال اسقاط بیمارستان امام خمینی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن