مزایده در نظر دارد اجرای پروژه جمع آوری و تفکیک شهرداری جهرم
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده شهرداری جهرم

کد آریاتندر : ۹۸۰۶۲۵۷۲۷
انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۵
برگزاری : استان فارس
 
شرح آگهی : مزایده در نظر دارد اجرای پروژه جمع آوری و تفکیک از مبدا پسماند خشک قابل بازیافت در سطح شهر با مبلغ پایه ماهیانه ۳.۲۱۶.۳۹۳.۷۷۷ ریال را به مدت یک سال واگذار نماید با برآورد ۳۸,۵۹۶,۷۲۵,۳۲۴
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۱.۹۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ضمانتنامه بانکی معتبر در وجه شهرداری جهرم یا واریز وجه به حساب ۰۱۰۶۴۳۷۲۱۲۰۰۸ نزد بانک ملی شعبه جهرم
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک : پایان وقت اداری ۱۳۹۸/۰۷/۱۱
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۸/۰۷/۱۳
آدرس خرید اسناد : معاونت خدمات شهری شهرداری جهرم واقع در چهارراه دفاع مقدس ساختمان شهرداری جهرم
آدرس ارسال مدارک :
۰۷۱۵۴۲۳۴۷۷۰ تلفن - فکس
- ایمیل www.jahrom.ir وب سایت
توضیحات : نوبت اول
منابع : نشریات استان فارس
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده در نظر دارد اجرای پروژه جمع آوری و تفکیک شهرداری جهرممزایده در نظر دارد اجرای پروژه جمع آوری و تفکیک شهرداری جهرم
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن