مزایده بهره برداری و نگهداری جایگاه عرضه سوخت طبیعی CNG
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده بهره برداری و نگهداری جایگاه عرضه سوخت طبیعی

کد آریاتندر : ۹۸۰۶۲۶۶۹۲
انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۶
برگزاری : استان مازندران
 
شرح آگهی : مزایده بهره برداری و نگهداری جایگاه عرضه سوخت طبیعی
--array(9) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [8]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
تاریخ دریافت اسناد : ۷ روز از نشر
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
توضیحات : تجدید
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده بهره برداری و نگهداری جایگاه عرضه سوخت طبیعی CNG مزایده بهره برداری و نگهداری جایگاه عرضه سوخت طبیعی CNG
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن