مزایده فروش تعداد 30 دستگاه کانتینر 20 فوت به همراه
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده فروش کانتینر...

کد آریاتندر : ۹۸۰۶۲۷۲۲۰
انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۷
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مزایده فروش کانتینر...
--array(9) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [8]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک : از تاریخ درج این آگهی تا ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ ساعت ۱۵
تاریخ بازگشایی پاکات :
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده فروش تعداد 30 دستگاه کانتینر 20 فوت به همراه مزایده فروش تعداد 30 دستگاه کانتینر 20 فوت به همراه
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن