مزایده فروش ششدانگ آپارتمان درارومیه خ فارابی خ محتشم ک شعبه دوم اجرای احکام مدنی ارومیه
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده شعبه دوم اجرای احکام مدنی ارومیه

کد آریاتندر : ۹۸۰۶۲۷۲۱۳۳
انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۷
برگزاری : استان آذربایجان غربی
 
شرح آگهی : مزایده فروش ششدانگ آپارتمان درارومیه خ فارابی خ محتشم ک دوم ک ده آپارتمان یاشا طبقه اول و دو به پلاک ثبتی ۱۳۶۹۴ فرعی از نه اصلی مفروز از ۲۰۰۵ فرعی بخش ۵ ارومیه مساحت ۱۰۵/۵۷ متر بانضمام پارکینگ قطعه دو مساحت ۱۲/۵ متر و از ساختمان ۶ طبقه و ده واحدی
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : روزنامه کثیرالانتشار
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده فروش ششدانگ آپارتمان درارومیه خ فارابی خ محتشم ک شعبه دوم اجرای احکام مدنی ارومیهمزایده فروش ششدانگ آپارتمان درارومیه خ فارابی خ محتشم ک شعبه دوم اجرای احکام مدنی ارومیه
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن