مزایده اجاره کارخانه سنگ شکن شهرداری بوکان با کلیه تجهیزات شهرداری بوکان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده شهرداری بوکان

کد آریاتندر : ۹۸۰۶۲۷۸۱
انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۷
برگزاری : استان آذربایجان غربی
 
شرح آگهی : مزایده اجاره کارخانه سنگ شکن شهرداری بوکان با کلیه تجهیزات و منصوبات آن مستقر در بوکان جاده روستای قازلیان
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال / سپرده شركت در مناقصه ۳۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ لغایت پایان وقت اداری روز ۱۳۹۸/۰۶/۲۸
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ پایان وقت اداری
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ ساعت ۱۳
آدرس خرید اسناد : سایت اینترنتی شهرداری بوکان
آدرس ارسال مدارک : بوکان ـ دبیرخانه شهرداری بوکان ـ واقع در شهرستان بوکان خیابان انقلاب ساختمان مرکزی شهرداری کمیسیون معاملات
۰۴۴۴۶۲۲۶۳۳۹ تلفن - فکس
- ایمیل ww.boukan.ir وب سایت
توضیحات : تجدید - نوبت دوم
منابع : کائنات - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده اجاره کارخانه سنگ شکن شهرداری بوکان با کلیه تجهیزات شهرداری بوکانمزایده اجاره کارخانه سنگ شکن شهرداری بوکان با کلیه تجهیزات شهرداری بوکان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن