مزایده آگهي مزايده نوبت دوم   در پرونده کلاسه 980036 اجرای شعبه اجراي احكام مدني بخش مرزن آباد
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده شعبه اجراي احكام مدني بخش مرزن آباد

کد آریاتندر : ۹۸۰۶۲۷۹۸۱۰۴۶۲۰۱۴۸۰۰۰۲۰
انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۷
برگزاری : استان مازندران
 
شرح آگهی : مزایده آگهي مزايده نوبت دوم   در پرونده کلاسه ۹۸۰۰۳۶ اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی بخش مرزن آباد محکوم علیه محمد خدارحمی فرزند آیت الله محکوم است به پرداخت مبلغ ۰۶۸/ ۹۸۶/ ۸۷۳ ریال در حق محکوم له شهرداری مرزن آباد و پرداخت مبلغ  ۳۰۲/ ۸۴۹/ ۳۰۲  ریال نیم عشردولتی در حق دولت با توجه به معرفی یک قطعه زمیین به مساحت ۴۵۳ مترمربع واقع در مرزن آباد روستای بهکله فاقد سابقه ثبتی با حدود اربعه از شمال به طول ۸۱/ ۳۳ متر که مرز آن با یکسری درخت مشخص گردیده وصل به قطعات داخل شهرک از جنوب به طول ۷۲/ ۳۴ متر دیواریست بلوکی به ملک اشخاص از غرب به طول ۸۷/ ۱۲ متر فاقد حصار به راه احداثی و از شرق به طول ۹۹/ ۱۷ متر قسمتی دیواریست بلوکی و قسمتی فاقد حصار محدود می باشد ملک موصوف فاقد بنای احداثی و دارای پروانه ساختمانی به شماره ۱۳۷۹ مورخ ۳۱/ ۰۳/ ۹۴ از بخشداری می باشد که در قبال مبالغ فوق الاشعار توسط کلانتری ۱۳ توقیف گردید کارشناس منتخب طبق بررسی های بعمل آمده و براساس موقعیت زمانی و مکانی و لحاط نمودن سایر پارامترها قیمت ملک مورد نظر از قرار هر متر مربعی دویست هزار تومان و ارزش کل ملک به مساحت ۴۵۳ متر مربع مجموعا به مبلغ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۹۰۶ ریال معادل نود میلیون و ششصد هزار تومان می باشد.كه در روز چهارشنبه مورخه ۲۴/ ۰۷/ ۹۸ ساعت ۹ صبح در دفتر اجراي احكام مدنی دادگاه مرزن آباد از طريق مزايده به فروش خواهد رسيد طالبين مي توانند در موعد مقرر در دفتر اجراي احكام مدني حاضر تا در مزايده شركت نمايند مزايده از قيمت ارزيابي شده شروع و به كساني كه بالاترين قيمت را خريدار باشند واگذار خواهد شد بهاي مزايده برابر ماده ۱۲۹ق اجراي احكام مدني ده درصد نقدا و مابقي حداكثر ظرف يكماه دريافت مي گردد ضمنآ طالبين مي توانند پنج روز قبل از موعد مزايده در اين اجرا حاضر تا ترتيب بازديد از مورد مزايده داده شود ضمنآ چنانچه روز مزايده به هر دليل تعطيل رسمي اعلام گردد روز بعد روز مزايده خواهد بود.   مدیر دفتر اجرای احکام دادگاه عمومی بخش مرزن آباد- حیدر دلیریونسی
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده آگهي مزايده نوبت دوم 
 
در پرونده کلاسه 980036 اجرای شعبه اجراي احكام مدني بخش مرزن آبادمزایده آگهي مزايده نوبت دوم 
 
در پرونده کلاسه 980036 اجرای شعبه اجراي احكام مدني بخش مرزن آباد
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن