مزایده فروش موتورسیکلت اسقاط فرسوده غیرقابل شماره گذاری و فاقد بهزیستی استان تهران
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده بهزیستی استان تهران

کد آریاتندر : ۹۸۰۶۲۷۱۶۲۶
انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۷
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مزایده فروش موتورسیکلت اسقاط فرسوده غیرقابل شماره گذاری و فاقد اسناد و مدارک و شماره انتظامی
تاریخ دریافت اسناد : تا ساعت ۱۶ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۳
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۱۰ تا ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ ساعت ۱۶
تاریخ بازگشایی پاکات : ساعت ۱۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۷
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : ستاد ایران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده فروش موتورسیکلت اسقاط فرسوده غیرقابل شماره گذاری و فاقد بهزیستی استان تهرانمزایده فروش موتورسیکلت اسقاط فرسوده غیرقابل شماره گذاری و فاقد بهزیستی استان تهران
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن