مزایده آگهي مزايده اموال غير منقول ( نوبت اول) به موجب شعبه اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان سياهكل
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده شعبه اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان سياهكل

کد آریاتندر : ۹۸۰۶۲۷۹۸۱۰۴۶۱۴۳۸۵۰۰۰۳۹
انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۷
برگزاری : استان گیلان
 
شرح آگهی : مزایده آگهي مزايده اموال غير منقول ( نوبت اول) به موجب پرونده كلاسه ۹۸۰۱۰۹ اين اجرا ودر راستاي اجراي مفاد دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۸۱۴۳۸۱۰۵۶- ۱۳۹۷/۹/۲۴ ارسالي از شعبه اول دادگاه عمومي حقوقي سياهكل بدينوسيله ملك زيرمتعلق به آقاي نبي اله نوري نژاد عين شيخ با مشخصات زير به فروش مي رسد : مشخصات املاك : ۱-پنج قطعه زمين هريك به مساحت ۳۰مترمربع باكاربري تجاري وجمعاً به مساحت۱۵۰ مترمربع  واقع در ديلمان-جنب شيريني سراي جاويد (مطابق كروكي قطعه ۱۱.۱۲.۱۳.۱۶.۳۵) و فاقد سندمالكيت مي باشد كه از سوي كارشناس رسمي دادگستري جمعاً به مبلغ ۱/۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰ريال مي باشد . ۲-چهارقطعه زمين هريك به مساحت ۳۵۰مترمربع با كاربري مسكوني واقع در ديلمان- پشت شيريني سراي جاويد (مطابق كروكي قطعه۳۶.۲۱.۳۰.۳۲ ) و فاقد سندمالكيت مي باشد كه از سوي كارشناس رسمي دادگستري جمعاً به مبلغ۴/۵۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال مي باشد . ۳-يك قطعه زمين به مساحت ۱۴۸۸مترمربع واقع در واقع در ديلمان-پشت شيريني سراي جاويد (مطابق كروكي قطعه۳۳) و مشتمل بريك باب منزل مسكوني سه خوابه و آشپزخانه و هال و سالن پذيرايي داراي امتياز آب شهري و برق تك فاز ۲۵آمپر و گاز و يك خط تلفن ثابت و يك باب طويله دامداري و انباري باقدمتي ۴۰ساله بامصالح بنايي و اعيان موجود فرسوده بوده  و فاقد سندمالكيت مي باشد و اعيانات احداثي بدون اخذ مجوز ساخت از مرجع صدور پروانه و بدون رعايت اصول و ضوابط و مقررات ملي ساختمان احداث گرديده است كه از سوي كارشناس رسمي دادگستري ارزش هرمترمربع ۳/۵۰۰/۰۰۰ ريال وجمعاً به مبلغ ۵/۲۰۸/۰۰۰/۰۰۰ ريال مي باشد . روز مزايده :۱۳۹۸/۷/۲۱ ساعت ۱۰-۱۱ صبح محل مزايده :  اجراي احكام مدني دادگستري سياهكل املاك فوق الذكربا اوصاف بيان شده در حضورنماينده دادستاني از طريق مزايده به فروش مي رسد و قيمت پايه از مبلغ ذكر شده  شروع شده و كسي كه بالاترين مبلغ را پيشنهاد نمايد برنده مزايده محسوب و مي بايست ۱۰ % مبلغ پيشنهادي را بايد في المجلس پرداخت و مابقي را ظرف مدت يك ماه پرداخت نمايد و در صورت عدم پرداخت مابقي ظرف مدت مقرر ۱۰ % واريزي به نفع صندق دولت ضبط خواهد . ضمن علاقه مندان مي توانند جهت بازديد از ملك ۵ روز قبل ازمزايده با هماهنگي اجراي احكام مدني اقدام نمايند. مديراجراي احكام مدني دادگستري شهرستان سياهكل-پورمند
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده آگهي مزايده اموال غير منقول ( نوبت اول)
به موجب شعبه اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان سياهكلمزایده آگهي مزايده اموال غير منقول ( نوبت اول)
به موجب شعبه اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان سياهكل
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن