مزایده واگذاری بهره برداری مرکز معاینه فنی خودروهای سبک به شهرداری شهرضا
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده شهرداری شهرضا

کد آریاتندر : ۹۸۰۷۰۷۱۵۰
انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۰۷
برگزاری : استان اصفهان
 
شرح آگهی : مزایده واگذاری بهره برداری مرکز معاینه فنی خودروهای سبک به افراد یا شرکت های واجد شرایط برای مدت دو سال به صورت اجاره
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه حداقل ۵ درصد مبلغ پایه به صورت ضمانتنامه بانکی و یا واریز وجه نقد به حساب سپرده ۳۱۰۰۰۰۰۰۵۲۰۰۲ باک ملی
تاریخ دریافت اسناد : از درج آگهي تا ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۴/۳۰
تاریخ ارسال مدارک : ده روز کاری از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم تا ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۴/۳۰
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵
آدرس خرید اسناد : شهرداری
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه محرمانه شهردرای واقع در واحد حراست
۰۳۱۵۳۲۴۱۰۱۰ داخلی ۱۲۷ تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : نوبت اول - مرحله اول
منابع : مناقصه و مزایده
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده واگذاری بهره برداری مرکز معاینه فنی خودروهای سبک به شهرداری شهرضامزایده واگذاری بهره برداری مرکز معاینه فنی خودروهای سبک به شهرداری شهرضا
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن