مزایده اجاره ملک برای راه اندازی داروخانه مجتمع بیمارستانی شهدای
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده اجاره ملک ..

کد آریاتندر : ۹۸۰۷۱۸۱۳۰
انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۱۸
برگزاری : استان مرکزی
 
شرح آگهی : مزایده اجاره ملک ..
--array(9) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [8]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
شرایط : گواهی امضای الکترونیکی
تاریخ دریافت اسناد : تا ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۵
تاریخ ارسال مدارک : تا ساعت ۱۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۰۸
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ ساعت ۱۰
توضیحات : تجدید نوبت دوم یک مرحله ای --- بازدید از ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ تا ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ از ساعت ۸ تا ۱۲
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده اجاره ملک برای راه اندازی داروخانه مجتمع بیمارستانی شهدای مزایده اجاره ملک برای راه اندازی داروخانه مجتمع بیمارستانی شهدای
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن