مزایده فروش آجر نسوز ضایعاتی خود
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده فروش آجر و ....

کد آریاتندر : ۹۸۰۷۱۸۱۰۲
انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۱۸
برگزاری : استان فارس
 
شرح آگهی : مزایده فروش آجر و ....
--array(9) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [8]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
تاریخ دریافت اسناد : لغایت ۱۳۹۸/۰۷/۲۲
تاریخ ارسال مدارک : تا ۱۳۹۸/۰۷/۲۴
تاریخ بازگشایی پاکات :
توضیحات : نوبت اول
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده فروش آجر نسوز ضایعاتی خود  مزایده فروش آجر نسوز ضایعاتی خود
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن