مزایده فروش آجر نسوز ضایعاتی خود سیمان اصفهان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده سیمان اصفهان

کد آریاتندر : ۹۸۰۷۱۸۱۰۲
انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۱۸
برگزاری : استان فارس
 
شرح آگهی : مزایده فروش آجر نسوز ضایعاتی خود
تاریخ دریافت اسناد : لغایت ۱۳۹۸/۰۷/۲۲
تاریخ ارسال مدارک : تا ۱۳۹۸/۰۷/۲۴
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : اصفهان اتوبان ذوب آهن شهر ابریشم کارخانه سیمان اصفهان واحد خرید
آدرس ارسال مدارک :
۰۳۱۳۷۸۸۵۱۰۰ داخلی ۵۶۴ تلفن - فکس
- ایمیل http:// www.isfahancement.com وب سایت
توضیحات : نوبت اول
منابع : نسل فردا
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده فروش آجر نسوز ضایعاتی خود  سیمان اصفهانمزایده فروش آجر نسوز ضایعاتی خود  سیمان اصفهان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن