مزایده واگذاری حق بهره برداری از اماکن در 5 ردیف
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده واگذاری حق بهره برداری از

کد آریاتندر : ۹۸۰۷۱۸۱۴۳
انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۱۸
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مزایده واگذاری حق بهره برداری از
--array(9) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [8]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک : تا ۱۳۹۸/۰۷/۲۸
تاریخ بازگشایی پاکات :
توضیحات : تجدید - به عکس مراجعه شود.
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده واگذاری حق بهره برداری از اماکن در 5 ردیف مزایده واگذاری حق بهره برداری از اماکن در 5 ردیف
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن