مزایده فروش ششدانگ دامداری با محوطه مزروعی پلاک 447 فرعی
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده فروش ششدانگ دامداری با محوطه مزروعی پلاک ۴۴۷ فرعی از سنگ ۲۰۵۲ اصلی در بارانلو بخش ۱۰تبریز مساحت ۱۱۲۰۰/۲۰ متر با اعیانی ساختمان گاوداری مساحت ۱۳۳۵ متر و تاسیسات و پشتیبان دام مساحت ۸۶۰ متر و گلخانه مساحت ۱۷۴۰ متر با محوطه سازی و دیوارشکی/ ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پلاک ۴۸۷ فرعی از سنگ ۲۰۵۲ اصلی مساحت ۴۳۸۷ متر با اعیانی ساختمان دو طبقه مساحت ۴۵ متر و حوضچه آب ذخیره ۹۸ مترمکعب با نمره دو و هر سالن متشکل از ۱۷کمان پایی بتنی پیش ساخته و محوطه سازی و دیوارکشی

کد آریاتندر : ۹۸۰۷۱۸۲۰۳۲
انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۱۸
برگزاری : استان آذربایجان شرقی
 
شرح آگهی : مزایده فروش ششدانگ دامداری با محوطه مزروعی پلاک ۴۴۷ فرعی از سنگ ۲۰۵۲ اصلی در بارانلو بخش ۱۰تبریز مساحت ۱۱۲۰۰/۲۰ متر با اعیانی ساختمان گاوداری مساحت ۱۳۳۵ متر و تاسیسات و پشتیبان دام مساحت ۸۶۰ متر و گلخانه مساحت ۱۷۴۰ متر با محوطه سازی و دیوارشکی/ ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پلاک ۴۸۷ فرعی از سنگ ۲۰۵۲ اصلی مساحت ۴۳۸۷ متر با اعیانی ساختمان دو طبقه مساحت ۴۵ متر و حوضچه آب ذخیره ۹۸ مترمکعب با نمره دو و هر سالن متشکل از ۱۷کمان پایی بتنی پیش ساخته و محوطه سازی و دیوارکشی
--array(9) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [8]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده فروش ششدانگ دامداری با محوطه مزروعی پلاک 447 فرعی مزایده فروش ششدانگ دامداری با محوطه مزروعی پلاک 447 فرعی
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن