مزایده فروش ششدانگ ساختمان در اهر ک یخچال به پلاک
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده فروش ششدانگ ساختمان در اهر ک یخچال به پلاک ثبتی ۴۷۲/۲ اصلی بخش ۲۰ تبریز شامل زیرزمین مسکونی به مساحت ۱۱۹/۸۸ متر درمرحله اتمام سفت کاری است و همکف به عنوان پارکینگ مساحت ۱۰۱/۸۸ متر و بالکن آن ناقص است و طبقات اول تا سوم همکی یک واحدی مسکونی است به مساحت ۱۲۲/۶۸ متر فاقد نصبیات با امتیازات سه گانه

کد آریاتندر : ۹۸۰۷۱۸۲۱۱۱
انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۱۸
برگزاری : استان آذربایجان شرقی
 
شرح آگهی : مزایده فروش ششدانگ ساختمان در اهر ک یخچال به پلاک ثبتی ۴۷۲/۲ اصلی بخش ۲۰ تبریز شامل زیرزمین مسکونی به مساحت ۱۱۹/۸۸ متر درمرحله اتمام سفت کاری است و همکف به عنوان پارکینگ مساحت ۱۰۱/۸۸ متر و بالکن آن ناقص است و طبقات اول تا سوم همکی یک واحدی مسکونی است به مساحت ۱۲۲/۶۸ متر فاقد نصبیات با امتیازات سه گانه
--array(9) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [8]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده فروش ششدانگ ساختمان در اهر ک یخچال به پلاک مزایده فروش ششدانگ ساختمان در اهر ک یخچال به پلاک
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن