مزایده فروش ششدانگ آپارتمان مسکونی در اهر شهرک شیخ شهاب
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده فروش ششدانگ آپارتمان مسکونی در اهر شهرک شیخ شهاب الدین فاز ۳ به پلاک ثبتی ۴۳۷۳ فرعی از ۱۲۷ اصلی در اهر بخش ۲۰ تبریز مساحت ۹۰/۱۰ متر از ساختمان ۴ طبقه در طبقه دوم شرقی که ۲/۰۶ متر آن تراس مسقف است و ۱۹/۷۲ متر آن پیشرفتگی در دو قسمت است با قدرالسهم عرصه و مشاعات با امتیازات سه گانه

کد آریاتندر : ۹۸۰۷۱۸۲۱۱۲
انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۱۸
برگزاری : استان آذربایجان شرقی
 
شرح آگهی : مزایده فروش ششدانگ آپارتمان مسکونی در اهر شهرک شیخ شهاب الدین فاز ۳ به پلاک ثبتی ۴۳۷۳ فرعی از ۱۲۷ اصلی در اهر بخش ۲۰ تبریز مساحت ۹۰/۱۰ متر از ساختمان ۴ طبقه در طبقه دوم شرقی که ۲/۰۶ متر آن تراس مسقف است و ۱۹/۷۲ متر آن پیشرفتگی در دو قسمت است با قدرالسهم عرصه و مشاعات با امتیازات سه گانه
--array(9) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [8]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده فروش ششدانگ آپارتمان مسکونی در اهر شهرک شیخ شهاب مزایده فروش ششدانگ آپارتمان مسکونی در اهر شهرک شیخ شهاب
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن