مزایده فروش ششدانگ عرصه واعیانی یک باب خانه در اهر
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده فروش ششدانگ عرصه واعیانی یک باب خانه در اهر خ رجایی به پلاک ثبتی ۲۷۵۸ اصلی در اهر بخش ۲۰ تبریز با عرصه ۱۷۰/۷۰ متر و اعیانی سه واحد مسکونی با یک باب پیلوت و زیربنای ۴۷۳/۰۷ متر با پیشرفت ۹۰ درصد و طبقه اول و دوم درمرحله سفت کاری است با انشعابات سه گانه

کد آریاتندر : ۹۸۰۷۱۸۲۱۱۳
انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۱۸
برگزاری : استان آذربایجان شرقی
 
شرح آگهی : مزایده فروش ششدانگ عرصه واعیانی یک باب خانه در اهر خ رجایی به پلاک ثبتی ۲۷۵۸ اصلی در اهر بخش ۲۰ تبریز با عرصه ۱۷۰/۷۰ متر و اعیانی سه واحد مسکونی با یک باب پیلوت و زیربنای ۴۷۳/۰۷ متر با پیشرفت ۹۰ درصد و طبقه اول و دوم درمرحله سفت کاری است با انشعابات سه گانه
--array(9) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [8]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده فروش ششدانگ عرصه واعیانی یک باب خانه در اهر مزایده فروش ششدانگ عرصه واعیانی یک باب خانه در اهر
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن